Op naar TOPVORM: persoonlijke groei en optimaal presteren

Topvorm werkt in training, coaching en advies voornamelijk met de volgende thema’s:

  1. FOCUS
  2. TALENT
  3. HIGH PERFORMANCE
  4. (ZELF) LEIDERSCHAP
  5. COMMUNICATIE

Prestaties en ontwikkeling komen tot stand wanneer mensen eigenaarschap ervaren, zich competent voelen én in verbinding met anderen staan.

Onderstaand model is het fundament van waaruit Topvorm werkt:

Er zijn drie natuurlijke basisbehoeften van mensen die, wanneer ze vervuld worden, zorgen voor optimaal functioneren en groei van personen: autonomie, competentie en verbinding. Ook de intrinsieke motivatie van personen wordt hier sterk door beïnvloed.

Daarnaast vormen de kernwaarden van Topvorm het kompas in onze aanpak:

olympic_rings-topvorm